• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Kvindernes kampdag – og hva’ så?

af Jan

8. marts 2019

kvindernes internationale kampdag

I dag er det kvindernes kampdag og nettet og alle mulige andre medier svømmer over i artikler og stof om denne “vigtige” dag.

Som mand ved jeg godt, at det er totalt no-go at diskutere relevansen af denne dag, som jo ikke længere går så meget på ligestilling – for det er jo opnået (gudskelov) – men på kvinder og ledelse.

Eller rettere mangel på kvindelige ledere.

Men alligevel har jeg lyst til at komme med lidt indspark, vel vidende at jeg sikkert får på puklen for det.

Diskussionen er jo ikke ny. I al den tid, jeg har været på arbejdsmarkedet og det er omkring 30 år, har man talt om og diskuteret, at der er for få kvindelige ledere i Danmark.

Og udviklingen over årene er ikke blevet meget bedre. Der er stadig få kvinder, der ønsker at gå ledervejen.

Mit spørgsmål er dog – og det har det været i alle de år – er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt for en masse kvinder, at en masse andre kvinder skal være ledere?

De kvinder, der gerne vil, er vel blevet ledere?

Svaret er som regel, at vi så glip af en masse talent, at vi ikke får diversitet i ledelsen og at ledelse ikke bliver med feminine ledelsestræk.

Men som samfundet er i dag kan talent vel ikke holdes nede? Hvis en kvinde virkelig gerne vil være leder, kan det så ikke lade sig gøre i dag? – selvfølgelig kan det det. Ligesom hvis en mand gerne vil.

Er ledelse med kvinder bedre end ledelse uden kvinder?

Når man diskuterer kvinder og ledelse får man altid stukket ud, at “flere undersøgelser viser at virksomheder med ledelser, hvor kvinder indgår har bedre resultater end virksomheder, der kun har en mandlig ledelse.”

Nu skal man altid passe på med sammenhæng og årsag. Alle de undersøgelser, jeg har fået henvist, baserer sig alene på en sammenhæng og ikke på en årsagssammenhæng. Der er således intet i disse virksomheder, der viser, at det er kvindernes skyld, at det går godt.

Skal man sætte det lidt på spidsen, kan man indtage det synspunkt, at det kun er veldrevne virksomheder, der har “råd til” også at få kvinder i topledelsen. Og at resultaterne måske havde været endnu bedre, såfremt der ingen kvinder havde været.

Det siger undersøgelserne nemlig ikke noget om.

Kvinder på arbejdsmarkedet

Nu skal man passe på med at generalisere, men fakta er:

  • At der relativt set er færre kvinder ansat i det private
  • At der relativt set er flere kvinder ansat i det offentlige
  • At kvinder arbejder mindre end mænd
  • At kvinder har mere deltidsansættelse end mænd
  • At kvinder foretrækker typiske “kvindejobs” som sygeplejerske, SoSu, pædagog, lærer etc.

Det er blot fakta – det er der ikke noget galt med. Men det berettiger jo ikke til at det så er kvinder, der skal bestride alle topjobs i det private erhvervsliv, når de ikke er der? For min skyld må de gerne – men de er der jo ikke?

Barsel og rengøring får også tit skylden for at kvinder ikke bliver ledere og måske helt fravælger lederrollen.

At fravælge lederrollen er et personlig valg og det kan man vel ikke laste kvinderne eller mændene for?

Men hvis kvinder ikke kan arrangere sig ud af rengøring og afhentning af børn på hjemmefronten, hvordan kan de så være ledere, hvor man må forvente, at der er mere komplekse problemstillinger, der skal løses? Come on!

Det er helt frivilligt, hvor meget barsel, man ønsker at tage. Man har nogle rettigheder, men det er jo ikke en pligt. Her kan jeg ikke lade være med at komme med en personlig historie.

Da vi fik vores datter for 24 år siden, var min hustru (og jeg) ansat i det samme firma. Jeg var leder, mens min hustru på det tidspunkt var sælger i en afdeling, der havde nogle udfordringer.

Da hun fortalte sin chef, at hun var gravid, var det ikke blot; “jeg er gravid, vi ses om 6-7 måneder”. Hun havde planlagt detaljeret, hvordan kunderne kunne behandles og betjenes, imens hun var væk. En plan, der gjorde chefen rolig.

Under barslen skete der så det, at hun selv blev udnævnt som chef for afdelingen! Så hun startede op efter sin barsel som salgschef.

Havde det noget med ansvarsfølelse, talent og gåpåmod at gøre? Ja!

Havde det noget at gøre med at hun var kvinde? Nej – hun var bare den bedste til jobbet.

I øvrigt startede hun efter kun 5 måneders barsel… Jeg tog så også en måned efterfølgende.

Men det er jo også 24 år siden. I dag er hun administrerende direktør…

Om forfatteren 

Jan

Jeg hedder Jan og skriver indholdet på siden her. Jeg er 59 år og elsker god mad (som regel også sund mad), motion og et lykkeligt liv. Det lykkes ikke altid, men man lærer jo både af gode og dårlige erfaringer. Jeg håber du kan bruge mine tips til noget?

Giv en kommentar

Din email adresse bliver ikke offentliggjort. Påkrævede felter er markeret.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}